İZMİR İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI BAŞVURU DİLEKÇESİ

   

Tarih://    

 

İZMİR İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKIF BAŞKANLIĞINA

 
 
Vakfınızda başvuru numarası ile kayıtlı bulunmaktayım. Aşağıda işaretlediğim veya vakıfça öngörülecek yardımlardan faydalanmak istiyorum. Hakkımda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasını kabul ediyorum. Gereğini arz ederim.
   

Adı soyadı :               

     
Adres :   Dilekçe Kayıt Tarihi :
Telefon :

 

Dilekçe Kayıt No :
 
1 ) BAŞVURU SAHİBİNİN FAYDALANMAK İSTEDİĞİ YARDIM TÜRÜ
1 ) Aile Yardımları
1) Gıda     
2) Yakacak     
3) Barınma     
4) Sosyal Destek (Nakit)     
5) Diğer Aile Yardımları     
2 ) Eğitim Yardımları
1) Öğrenci İhtiyaç (Kırtasiye vb.)     
2) Öğrenci Barınma (Yurt vb.)     
3) Şartlı Eğitim (ŞNT)     
4) Diğer Eğitim Yardımları     
   
3 ) Sağlık Yardımları
1) Tedavi Destekleri     
2) Şartlı Sağlık (ŞNT)     
3) Diğer Sağlık Yardımları     
   
   
4 ) Özürlü Yardımları
1) Özürlü İhtiyaç (Arç.Ger.Cih. vb.)     
2) Özürlü Özel Eğitim     
3) Diğer Özürlü Yardımları     
5 ) Özel Amaçlı Yardımlar
1) Afet Destekleri(Yangın, Sel vb.)     
2) Aşevi     
3) Diğer Özel Amaçlı Yardımlar     
6 ) Proje Destekleri
1) Gelir Getirici Proje     
2) İstihdam Amaçlı Eğitim Projesi     
3) Diğer Proje Destekleri     
 
2 ) KONTROL
Vakıf personeli tarafından daha önceki kayıtlarından, ADRES, MEDENİ DURUM, İNCELEME SÜRESİ kontrolü yapılacaktır.
1 ) İKAMET BİLGİLERİ KONTROLÜ
Aynı Adres  

    

Adres Değişmiştir  

    

Adres değişikliği halinde, arka sayfadaki 4. bölümün muhtarlıktan onayını isteyiniz Dosyayı incelemeye sevk ediniz

2 ) MEDENİ DURUM KONTROLÜ
Değişiklik Yok  

    

Değişiklik Var  

    

Medeni durum değişikliğinde; evlenmiş ise eşinin nüfus cüzdanı fotokopisini, boşanmış ise boşanma ilamı vb. belge isteyiniz. Her iki durumda da Nüfus idaresinden vukuatlı nüfus kayıt örneği alınız. Dosyayı incelemeye sevk ediniz.

3 ) İNCELEME SÜRE KONTROLÜ
İnceleme Süresi Dolmuştur  

    

İnceleme Süresi Henüz Dolmamıştır  

    

İnceleme süresinin dolması halinde; dosyayı incelemeye sevk ediniz.