İZMİR İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ resmi web sayfasına Hoş Geldiniz.
   
Yükleniyor...
     

İZMİR İLİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 BARINMA YARDIMLARI (KİRA)  1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
 4. Barınma İhtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
15 GÜN (ilk defa başvuruluyorsa)

10 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2 SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para / Periyodik Nakit)  1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa kayıt yapılıyorsa)
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
 
15 GÜN (ilk defa başvuruluyorsa)

10 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3 EĞİTİM YARDIMLARI  1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa kayır yapılıyorsa)
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
 4. Öğrenci Belgesi
15 GÜN (ilk defa başvuru yapılıyorsa)

10 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)

4 ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI  1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa kayıt yapılıyorsa)
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
 4. Medikal malzeme yardımına gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
 5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge
10 GÜN
5 AFET DESTEKLERİ (Deprem, Yangın, Sel vb.)  1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa kayıt yapılıyorsa)
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
 4. Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
10 GÜN
6 PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)  1. Fayda sahibi başvuru formu
 2. Proje hazırlama formatı
 3. Proje başvuru formu
 4. Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
 5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

 Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

15 GÜN
7 PROJE DESTEKLERİ (GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ)  1. Fayda sahibi başvuru formu
 2. Proje hazırlama formatı
 3. Proje başvuru formu

 Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

15 GÜN

   NOT:  Yukarıdaki hizmetlerden faydalanmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun ilgili hükümleri gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi  bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır Ancak sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan  ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlüler ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.

 Başvuru esnasında yukarıda belirilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri   İkinci Müracaat Yeri
İsim :  Erol YENGEL   İsim :  Şahin ASLAN
Unvan :  Vakıf Müdürü   Unvan :  İzmir Vali Yardımcısı
Adres :  Konak Kaymakamlığı K:2 Konak-İZMİR   Adres :  Vilayet Blokları K:2 Konak-İZMİR
Tel. :  445 36 57-445 22 77   Tel. :  455 82 12
Faks :  445 22 79   Faks :  445 22 79
e-Posta :  erolyengel@hotmail.com   e-Posta :  info@izmirilisydv.gov.tr