İZMİR İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ resmi web sayfasına Hoş Geldiniz.
   
Yükleniyor...
     
   VAKFIN KURULUŞU

 14.06.1986 tarih ve 19134 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan İzmir İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 25.07.1986 tarihinde düzenlenen vakıf senedi ve bu senedin noterlikçe onanmasıyla aynı tarihte faaliyetine başlamıştır.

 Vakıf senedi bilahare 21.05.1991 ve 25.02.2008 tarihlerinde iki kez tadil edilerek bugünkü halini almıştır.

 Vakıflar, vakıf senedinde belirtilen esaslar çerçevesinde Vakıf Mütevelli Heyetlerince yönetilirler.

 İzmir İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Mütevelli Heyeti, Mülki İdare Amirin Başkanlığında, Büyük Şehir Belediye Başkanı, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım Müdürü, İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum Müdürü, İl Müftüsü, her faaliyet dönemi için Valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri bir köy ve bir mahalle muhtarı üye ile ildeki kurulan ve bu konuda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin kendi  aralarından seçecekleri iki temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından İl Genel Meclisince seçilecek iki kişiden oluşur.