İZMİR İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ resmi web sayfasına Hoş Geldiniz.
   
Yükleniyor...
     
   BAŞVURU KOŞULLARI

 Başvurular kişinin ikamet ettiği İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlıkları'na yapılır.

 Sadece zorunlu hallerde (tedavi vb.) ikametlerinin dışında başka İl ve İlçede geçici olarak bulunan zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığına ibraz etmek kaydıyla;

 Merkez İlçe nüfusu bulunmayan Büyükşehir niteliğindeki İllerde (İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Gaziantep, Kayseri, Bursa) bulunanlar, İl Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, bu İller dışındaki İl merkezi ve bağlı İlçelerde bulunanlar bulundukları yerin İl merkezi / İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilirler.

 Başvurular reşit olanlar tarafından bizzat (evli ise eşlerden biri tarafından kendisinin ve eşinin nüfus cüzdanını ibraz etmek kaydıyla).

 Bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü, yaşlı, yatalak vb.) adına kan ve sıhri hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmen, mahalle muhtarı gibi kişiler tarafından yapılır.

 Lütfen başvuru dilekçesini doldurmadan önce Hizmet Standartları Tablosu'nu gözden geçiriniz.